Meijer BV voorkant gebouw De 6 van Meijer op de beurs; plaatbewerking, buislasersnijden, omkastingen, framebouw, staal en RVS Meijer Metaal is specialist in metaalbewerking Uw specialist in metaalbewerking is Meijer Metaal Plaatbewerking op maat bij Meijer Metaal

Disclaimer

Algemeen
Meijer Plaatbewerking (Kamer van Koophandel 01101708), hierna te noemen Meijerbv, verleentu hierbij toegang tot meijerbv.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere
materialen die door Meijerbv en derden zijn aangeleverd. Meijerbv behoudt zich daarbij het rechtvoor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u
mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om eenovereenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als
zodanig aangeduide offerte van Meijerbv.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantieof aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaandemededeling van Meijerbv.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomstkomt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Meijerbv. Kopiëren,verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Meijerbv, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen vandwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Offerte / Contact?

Copyright © 2020 Meijer Metal BV

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Realisatie: CMCG | Ontwerp: Vorm2 Reclamemakers